NSL-Rekentool

De NSL Rekentool is een rekeninstrument om de luchtkwaliteit bij wegen te berekenen. De Rekentool kan gegevens gebruiken uit de database van de Monitoringstool van het NSL.

Het RIVM valideert de NSL-Rekentool jaarlijks. Het RIVM controleert of de NSL-Rekentool een correcte implementatie van SRM1 en SRM2 is en onderzoekt of de generieke invoergegevens goed zijn verwerkt.

Als er bijzonderheden zijn over de werking van de Rekentool, zoals een tijdelijke sluiting voor onderhoud, dan vindt u deze op nsl-monitoring.nl/rekenen.

De site nsl-monitoring.nl biedt de gebruiker de mogelijkheid om invoergegevens uit de Monitoringstool op eigen computer op te slaan. Een gebruiker kan deze invoergegevens, al dan niet gewijzigd, vervolgens aanbieden aan de Rekentool om varianten door te rekenen. Deze berekeningen hebben geen invloed op de database van de Monitoringstool. Het is ook mogelijk om zelf wegen te modelleren in een invoerbestand en deze door te rekenen.

Leeswijzer handleiding Rekentool

Onder algemeen vindt u de algemene informatie over de Rekentool. Dit algemene deel begint met de samenhang tussen de Rekentool en andere rekenprogramma's. Daarna kunt u via het de verschillende rekenopties van de Rekentool verkennen. De rekenvoorbeelden laten zien hoe het stroomschema in praktijk werkt.

De overige hoofdstukken onder 'algemeen' behandelen belangrijke begrippen binnen de Rekentool. Gebruik deze hoofdstukken als naslagwerk als u in één of meer stappen van de berekening meer informatie wilt.

De rest van de handleiding richt zich op de vijf stappen die een berekening doorloopt. Een berekening start met het aanmaken van een rekenmodel. Dit model wordt bewerkt zodat het past bij de situatie die u wilt onderzoeken. U berekent het bewerkte model met de Rekentool en controleert daarna of de berekening goed is gegaan. De laatste stap van de berekening is het opslaan van uw gegevens.

Berekening roet (elementair koolstof)

U kunt met de NSL-rekentool een berekening maken voor de roetconcentratie, uitgedrukt als elementair koolstof (EC). Daarbij gelden de volgende kanttekeningen:

  • De achterliggende rekenmethode is op dit moment nog in ontwikkeling. De berekeningen kennen een grotere onzekerheid dan voor andere stoffen.
  • De opgegeven achtergrondconcentraties zijn indicatief.
  • Er zijn geen grens- of toetswaarden vastgesteld.
  • Het correct bepalen van de concentratie roet/elementair koolstof is een specialisme dat in ontwikkeling is. In veel gevallen is het nodig om de rekenuitkomsten te ondersteunen met meetresultaten.

Meer informatie over EC vindt u op de pagina Roet.

Ontwikkeling Rekentool

Vanaf 2015 is de Rekentool beter in staat zijn om meerdere (grote) taken tegelijk te ontvangen. Deze taken worden vervolgens in een logische volgorde afgehandeld, zodat alle gebruikers binnen een redelijke termijn hun resulaten ontvangen.

De wijze waarop u het wegtype aanleverd wordt vereenvoudigd. Tegelijk worden de invoerbestanden geheel herzien, waarbij de velden die hun functie verloren hebben vervallen.

Helpdesk

Mocht u, als medewerker van het bevoegd gezag, tijdens het gebruik van de Rekentool problemen of foutmeldingen tegenkomen waardoor u niet verder kunt met het uitvoeren van uw berekeningen, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Kenniscentrum InfoMil informeert overheden over de uitvoering van milieubeleid. De helpdesk is bedoeld voor medewerkers van het bevoegd gezag die het landelijk milieubeleid uitvoeren, zoals vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Bedrijven zoals adviesbureaus kunnen met vragen helaas niet terecht bij de helpdesk. Meer informatie over ondersteuning van InfoMil aan bedrijven vindt u op de pagina: 'Andere helpdesks voor bedrijven'. Suggesties ter verbetering van het programma, afkomstig van bedrijven, zijn uiteraard welkom en kunnen via het contactformulier worden ingediend.