Ondersteuning bij validatie PRTR-verslag

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt het bevoegd gezag in zijn validatietaak in het kader van PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). Deze taak bestaat uit de controle op het meten en registreren en het beoordelen van het integraal PRTR-verslag.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd om de validatie van de Integraal PRTR-verslagen te ondersteunen:

Helpdesk

Inhoudelijke vragen over het integraal PRTR-verslag kunt u als bevoegd gezag stellen aan InfoMil via het webformulier. Daarnaast kunt u terecht bij de e-MJV helpdesk met alle vragen over het integraal PRTR-verslag en het e-MJV (elektronisch milieujaarverslag). De e-MJV helpdesk is te bereiken via 088-7977102 en via helpdesk@emjv.info.

Informeren

Kenniscentrum InfoMil draagt bij aan een goede informatievoorziening rond het integraal PRTR-verslag. Dit gebeurt onder andere via de websites van InfoMil en www.e-mjv.nl. Bij deze laatste vindt u onder andere de Leidraad Milieujaarrapportages.

Hulpmiddelen validatie

Het validatieproces kent twee hoofdstappen. Ten eerste het toezicht op meten en registeren, bestaande uit beoordeling van het meet- en registratiesysteem en controle op een goede toepassing ervan. De tweede stap is het beoordelen van de rapportage. Kenniscentrum InfoMil ontwikkelt hulpmiddelen voor de validatie. Deze hulpmiddelen zijn te vinden op de site van het e-mjv.