2.2 Monsterneming

Luchtemissiemetingen kunnen direct in het rookgaskanaal worden uitgevoerd (in-situ), maar ook daarbuiten (extractief) door het afzuigen van een deelstroom met een monsternamesysteem.