2.3 Monsterconditionering

Zowel de rookgascondities als de beschikbare meetprincipes verhinderen vaak een directe analyse in het rookgas. Een extractieve meting met een monsternamesysteem is dan de oplossing. Om verstoring van de metingen en/of verlies van de rookgascomponenten te voorkomen, moet het monster worden geconditioneerd met betrekking tot stof en waterdamp zoals in deze paragraaf nader wordt toegelicht.