3.3 Accreditatie en certificatie

De kwaliteit van meetinstanties wordt geborgd door middel van accreditatie en certificatie.