3.3.2 Certificatie

Certificatie wordt wel gedefinieerd als de procedure waarmee wordt aangetoond dat er voldoende vertrouwen bestaat dat een product, proces of dienst in overeenstemming is met een bepaalde norm. De toetsingscriteria zijn dan ook (inter)nationale normen en eventueel aanvullende eisen vanuit de branche of sector.

Op het gebied van meten van luchtemissies bestaat er één certificatieregeling. De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties - SCIOS - beheert een op ISO 9002 gebaseerd kwaliteitssysteem op het specifieke terrein van professionele stookinstallaties.

De regeling richt zich, naast onderhouds- en inspectiewerkzaamheden, op NOx-emissiemetingen (scope 6). In een bijlage bij de certificatieregeling zijn praktische richtlijnen opgenomen voor de uitvoering en rapportage van dergelijke metingen aan stookinstallaties.