4. Bevoegd gezag en luchtemissiemetingen

In dit hoofdstuk worden diverse aspecten besproken die van belang zijn voor het bevoegd gezag bij vergunningverlening en controle van luchtemissiemetingen. In § 4.2 Controlevormen wordt ingegaan op de systematiek waarmee de eisen worden gecontroleerd. § 4.3 Representatieve bedrijfsvoering richt zich op controle van de representatieve bedrijfsomstandigheden tijdens de meting. § 4.4 Meetvoorschriften in de vergunning, § 4.5 Meetplan en § 4.6 Meetrapportage beschrijven aspecten die van belang zijn om in een vergunning, meetplan en rapportage op te nemen. In § 4.7 Toetsing meetresultaten komt tenslotte de toetsing van de emissie-eisen aan de orde.