Nieuwe afvalvalidatietool beschikbaar, de Af-val-idatietool

Er is voor het valideren van de e-MJV-rapportages een nieuwe afvalvalidatietool beschikbaar, de Af-val-idatietool. De oude afvalvalidatietool komt hiermee te vervallen.

Met de nieuwe tool is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de gegevens uit de database van het LMA en het e-MJV. Hiervoor dienen bestanden uit het LMA (Landelijk meldpunt Afvalstoffen) en het e-MJV te worden ingeladen in de betreffende werkbladen van de tool. In de oude tool konden alleen LMA gegevens worden ingelezen. Op het eerste werkblad van de tool is een korte handleiding opgenomen.


Uw onderwerpen