Post-hbo-opleiding luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie

In januari 2018 start de post-hbo-opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. Deze opleiding geeft een stevige basis voor alle werkzaamheden in dit brede en complexe werkveld.

Gecertificeerd diploma

Door het volgen van het gehele traject ontwikkelt u zich tot voorloper in het vakgebied luchtkwaliteit. Heeft u behoefte aan specifieke (deel)kennis, of is het niet mogelijk de gehele opleiding in te passen in de agenda? De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding¸ dus ook verspreid over meerdere jaren, ontvangt u een door CPION gecertificeerd diploma.

De blokken:

Voor wie en duur van opleiding

De opleiding is geschikt voor personen die op hbo-niveau werkzaam zijn op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie bij overheid, industrie en adviesbureaus en zich nader willen specialiseren. Ook is de opleiding interessant voor werknemers in vergunningverlening, ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuur.

De opleiding wordt georganiseerd door PAO Techniek en Management (PAOTM), VVM netwerk van milieuprofessionals en Platform Kwaliteit Luchtmetingen, en loopt van januari tot en met december 2018 (middag-avondcombinaties) en vindt plaats in Utrecht.

Kijk voor meer informatie op de webpagina Lucht van PAOTM.