Meer weten over wet- en regelgeving, besluitvorming en meten en rekenen van luchtkwaliteit?

Op 8 november 2018 gaat blok 5 van de opleiding 'Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie' van start. U kunt zich nog aanmelden.

In dit blok leer je de verschillende aspecten van depositie kennen. Depositie is een onderwerp dat momenteel sterk in de politieke belangstelling staat vanwege problemen bij de besluitvorming over activiteiten en plannen. Je leert de geldende wet- en regelgeving op dit gebied kennen, met name de natuurwetgeving die ten doel heeft de waardevolle en kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen hoge depositiewaarden.

Dit blok is een verdieping in het meten en modelleren van depositie. Het volgen van dit blok veronderstelt een basiskennis omtrent meten en modelleren van luchtverontreiniging. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) en het model AERIUS. Je gaat zelf aan de slag met het model.

Na het volgen van dit blok ken je de geldende wet- en regelgeving rond depositie, weet je hoe daar aan kunt meten en rekenen en heb je kennis gemaakt met het rekenmodel AERIUS.

Meer informatie

Meer informatie over dit blok en over de gehele post-hbo opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie vindt u op de website van PAO Techniek & Management. De opleiding bestaat uit vijf blokken, die ook afzonderlijk te volgen zijn.