Platform Kwaliteit Luchtmetingen

In 2004 is ter verbetering van de kwaliteit van luchtmetingen het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL) opgericht. Het PKL signaleert en identificeert knelpunten, initieert projecten, stimuleert nieuwe ontwikkelingen en adviseert over monitoring.

In het platform is een breed scala aan organisaties vertegenwoordigd. Deze organisaties zijn belangrijke spelers op het gebied van luchtmetingen. Het PKL werkt op basis van meerjarige werkplannen waarin concrete projecten zijn gedefinieerd. De projecten worden in ad hoc werkgroepen uitgewerkt. Het PKL komt twee keer per jaar bijeen.

De agendacommissie van het PKL is ook de opleidingscommissie van de post-HBO-opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie.