Biomassa in het Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit bestaan stookinstallaties vier emissieregime's:

  • Het regime van paragraaf 3.2.1. Dit regime is in principe van toepassing op alle stookinstallaties < 50 MW en op standaard brandstoffen.
  • Het regime van  paragraaf 5.1.1. Dit is het regime voor de grote stookinstallaties vanaf 50 MW.
  • Het regime van  paragraaf 5.1. 2. Dit is het regime voor de afvalverbrandingsinstallaties zonder vermogensondergrens.
  • Het regime van paragraaf 5.1.5. Dit regime is in principe van toepassing op alle stookinstallaties < 50 MW en op niet- standaard brandstoffen en bij verbranding van biomassa van 15 MW tot 50 MW.

Wanneer er sprake is van een vergunninplichtige inrichting kan het Bevoegd Gezag (BG) op basis van Beste Beschikbare Technieken strengere eisen in de vergunning opnemen.