Biomassa in het Activiteitenbesluit

Emissieregimes in het Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit blijven voor stookinstallaties drie hoofdemissieregime's over.

  • Het regime van paragraaf 3.2.1. Dit regime is in principe van toepassing op alle stookinstallaties < 50 MW en alle brandstoffen. Uitzonderingen zijn er wel en worden later behandeld.
  • Het regime van hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.1. Dit is het regime voor de grote stookinstallaties vanaf 50 MW.
  • Het regime van hoofdstuk 5 paragraaf 5.1. 2. Dit is het regime voor de afvalverbrandingsinstallaties zonder vermogensondergrens.

Daarnaast kunnen er in bepaalde gevallen eisen in de vergunning opgenomen worden.

Wanneer er sprake is van een vergunninplichtige inrichting kan het Bevoegd Gezag (BG) op basis van Beste Beschikbare Technieken strengere eisen in de vergunning opnemen.

Als de emissie-eisen uit paragraaf 3.2.1 volgen mag het BG alleen strengere eisen opnemen als zich binnen de inrichting een IPPC-installatie bevindt. Dit is terug te vinden in artikel 2.22 Wabo.