Biomassa in het Activiteitenbesluit

Met de inbouw van het BEMS en de implementatie van de RIE in het Activiteitenbesluit is veel veranderd in de regelgeving rondom het verstoken van biomassa. U vindt hier een uitleg van het huidige stelsel en een tabel met de emissieregelgeving voor de meest voorkomende (bio)brandstoffen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het programma Abees en de beslisboom stookinstallaties 2013.

Per 1 januari 2013 hebben er belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in de emissieregimes voor stookinstallaties. Deze wijzigingen hebben ondermeer te maken met de inbouw van het BEMS en de implementatie van de RIE in het Activiteitenbesluit. Daarnaast hebben er bepaalde wijzigingen plaatsgevonden in de eerder gebruikte brandstofbegrippen en definities van stookinstallaties.

Ook om deze reden is de zogeheten witte en gele lijst niet meer actueel. De witte en gele lijst gaf een nadere invulling aan het begrip biomassa. De definitie van biomassa is nu terug te vinden in het BOR en het Activiteitenbesluit.

Hieronder is uitgelegd hoe de emissieregimes per 1 januari 2013 geregeld zijn en hoe het gesteld is met de vergunningplicht voor stookinstallaties.

Verder is een tabel opgenomen die per brandstof aangeeft welk regime van toepassing is. Deze tabel in combinatie met de beslisboom stookinstallaties 2013 geeft het uiteindelijke emissieregime.

Omwille van de leesbaarheid is geen rekening gehouden met de verschillende overgangstermijnen die hangen aan de wijzigingen.