Biomassa in het Activiteitenbesluit

Met de inbouw van het BEMS en de implementatie van de RIE in het Activiteitenbesluit is veel veranderd in de regelgeving rondom het verstoken van biomassa. U vindt hier een uitleg van het huidige stelsel en een tabel met de emissieregelgeving voor de meest voorkomende (bio)brandstoffen. Daarnaast is het hulpmiddel  Abees bruikbaar om het emissie regime te achterhalen.

Hieronder is uitgelegd hoe de emissieregimes tegenwoordig geregeld zijn en hoe het gesteld is met de vergunningplicht voor stookinstallaties.

Op de pagina Biobrandstoffen in het Activiteitenbesluit is een tabel opgenomen die per brandstof aangeeft welk regime van toepassing is.

Omwille van de leesbaarheid is geen rekening gehouden met de verschillende overgangstermijnen die hangen aan de wijzigingen.