Beslisboom toepassing keuring

Met de beslisboom kunt u inzien welke keuring geldt voor de diverse stookinstallaties.

Het is ook mogelijk om de  beslisboom (jpg, 94 kB) te vergoten.

In de norm NEN-3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties, is het begrip stookruimte omschreven. NEN 3028 stelt dat stookinstallaties boven de 130 kW in de bebouwde omgeving in een stookruimte geplaatst moeten worden.

De nominale belasting in NEN 3028 heeft betrekking op in de energiehoeveelheid per tijdseenheid die aan het toestel wordt toegevoerd, en heeft dus betrekking op het ingaande vermogen. De belasting kan worden berekend door het brandstofverbruik te vermenigvuldigen met de calorische waarde van de brandstof. Volgens de NEN 3028 moet de belasting op basis van de calorische bovenwaarde van de brandstof worden berekend.

Hierdoor kan het voorkomen dat de som van de totale nominaal thermisch ingangsvermogen groter is dan 100 kW en de installatie(s) toch niet gekeurd hoeven te worden, omdat de installaties niet in een stookruimte staan. Dit is onder meer afhankelijk van het rendement van de installaties.


Uw onderwerpen