2. Emissie eisen

De emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties zijn opgenomen in paragraaf 5.1.1 van het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit geeft de emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties in paragraaf 5.1.1:

Verwijzing naar emissiegrenswaarden
Component Activiteitenbesluit §5.1.1
zwaveldioxide (SO2) artikel 5.4
stikstofoxiden (NOx) artikel 5.5
koolstofmonoxide (CO) artikel 5.6
totaal stof (TSP) artikel 5.7

Wanneer er voor installaties een omgevingsvergunning is verstrekt voor 1 januari 2013 met meer stringente emissiegrenswaarden, dan blijven deze eisen gelden (Activiteitenbesluit, artikel 5.14, lid 2).


Uw onderwerpen