Bodem, water en energie

Voor afvalwater zijn met de wijziging van 14 juni 2019 lozingseisen voor de rookgasreiniging in artikel 5.12b van het Activiteitenbesluit opgenomen. De meetverplichting volgt uit  artikel 5.3 9e lid van de Activiteitenregeling.

In hoofdstuk 5.1.1 zijn voor grote stookinstallaties geen nadere voorschriften opgenomen voor de bescherming van de bodem en energie-efficiëntie. Als maatregelen noodzakelijk zijn, worden deze opgenomen in de vergunning.