Emissie eisen

De emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties zijn opgenomen in paragraaf 5.1.1 van het Activiteitenbesluit.

Verwijzing naar emissiegrenswaarden
Component Activiteitenbesluit §5.1.1
zwaveldioxide (SO2) artikel 5.4
stikstofoxiden (NOx) artikel 5.5
koolstofmonoxide (CO) artikel 5.6
totaal stof (TSP) artikel 5.7
Overige componenten artikel 5.8