De condities waaronder de emissiegrenswaarden van toepassing zijn

De emissiegrenswaarden gelden onder standaardcondities. De condities van rookgassen zijn van invloed op de heersende concentraties.

Voor het toetsen aan de emissiegrenswaarde worden meetgegevens herleid naar de standaardcondities. De werkwijze is beschreven in hoofdstuk vijf van het Informatieblad 'L40 Handleiding Meten van luchtemissies'.

De emissiegrenswaarden gelden onder de volgende standaardcondities:

Zuurstofpercentage

Het standaard zuurstofpercentage is (Activiteitenbesluit, artikel 5.3, lid 4):

  • Stookinstallaties voor vaste brandstof: 6%
  • Gasturbine of gasmotor: 15:%
  • Andere stookinstallaties: 3%

Standaardcondities

De emissiegrenswaarden gelden onder standaard condities, ook wel normaal omstandigheden. Het volume van het rookgas wordt teruggerekend naar de standaard condities. Deze zijn:

  • Temperatuur : 273 K
  • Druk : 101,3 kPa
  • Vochtgehalte : droog