Emissiegrenswaarden welke niet in het Activiteitenbesluit zijn genoemd

Wanneer in paragraaf 5.1.1 voor een zekere component geen emissiegrenswaarden zijn opgenomen, kan het bevoegde gezag in sommige situaties toch aanvullende eisen opnemen. De grenswaarden als genoemd in afdeling 2.3 gelden daarbij als handreiking.