Voorlichtingsmateriaal over houtstook

Gemeenten kunnen het vernieuwde voorlichtingsmateriaal over houtstook downloaden. Dit voorlichtingsmateriaal helpt houtstokers bewuster te maken van de schadelijke effecten voor zichzelf en hun omgeving.

Voorlichting richt zich op houtstoker

Houtstoken heeft invloed op de gezondheid van de stoker en buurtgenoten. Houtstokers zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur, kachel of vuurkorf negatieve gevolgen heeft door de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof en roet. Daarom richt deze voorlichtingscampagne voor gemeenten zich op eigenaren van een open haard of kachel.

De stokers kunnen met deze informatie rekening houden met de gezondheidsimpact van houtrook voor zichzelf en hun omgeving. Ook wordt in de voorlichting uitgelegd hoe het beste gestookt kan worden, zodat stokers hun stookgedrag kunnen aanpassen.

Gemeenten kunnen de voorlichting geven via hun website, persberichten, social media, advertenties in huis-aan-huisbladen of andere media.

Verschillende invloeden

Er zijn veel factoren van invloed op de mate van stookoverlast. Denk aan het onderhoud van de kachel en schoorsteen, het stookgedrag, het vochtgehalte van hout, het type kachel, een onvolledige verbranding en weersomstandigheden. Bij mist en windstil blijven de schadelijke stoffen in de directe omgeving hangen en kunnen dan veel overlast veroorzaken.

Voorlichtingsmateriaal vernieuwd

Het voorlichtingsmateriaal 'Je ziet het niet, maar het is er wel' voorziet gemeenten van informatie en beeldmateriaal om hun inwoners voor te lichten over houtstook. Het materiaal is geschikt voor de winter en de zomer.

De voorlichtingsmaterialen zijn in 2019 ontwikkeld en in 2020 aangepast na een evaluatie onder de gebruikers (gemeenten).

De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal maakte deze materialen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Downloaden materialen

Het voorlichtingsmateriaal bestaat uit verschillende bestandstypen, zodat gemeenten naar eigen inzicht de informatie kunnen gebruiken. De bijbehorende communicatierichtlijn kunnen gemeenten vinden bij het communicatieplatform van de VNG, of aanvragen via de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil (onderwerp luchtkwaliteit).

De bestanden zijn te downloaden via onderstaande links: