Tabel met emissie eisen MCPD

In de onderstaande tabel staan de verwijzingen naar de emissie eisen per type stookinstallatie en type brandstof die gelden vanaf 20 december 2017.

verwijzingen na implementatie Richtlijn Middelgrote stookinstallatie
Standaard brandstoffen Niet standaard brandstoffen*
Emissie-eisen Meetverplichting Emissie-eisen Meetverplichting
Standaard stookinstallaties NIEUW NIEUW
Stoom en warmwaterketels AB 3.10 (> 1 MWth)en 3.10b (< 1MWth) AR afdeling 3.2

AB 5.44a

AR afdeling 3.2

Gasturbines AB 3.10 d AB 5.44b
Dieselmotoren AB 3.10 e AB 5.44c
Gasmotoren AB 3.10 f AB 5.44 d
Niet-standaard stookinstallaties NIEUW NIEUW NIEUW

Procesfornuizen

Thermische olieketels

Indirect gestookte ovens en drogers

Overige indirect gestookte installaties

AB 3.10 a AR afdeling 3.2 AB 5.44a AR afdeling 3.2
Bijzondere stookinstallaties

Thermische naverbranders

Fakkels

Direct gestookte ovens en drogers

Overige direct gestookte installaties

Maatwerk Maatwerk AB afdeling 2.3 AB afdeling 2.3 en AR afdeling 2.7

* De kleine stookinstallaties (<1 MWth) op niet standaard brandstoffen vallen onder afdeling 2.3