Keuring en Onderhoud

Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geeft voor stookinstallaties eisen voor keuring en onderhoud. De keuringsplicht geldt voor alle typen stookinstallaties  waarin een standaard brandstof wordt verstookt. De plicht is dus ook van toepassing op cv-ketels, luchtverwarmers, drogers, fornuizen, noodstroomaggregaten, fakkels en thermische naverbranders.