Keuringsfrequentie

Keuringsfrequentie

De keuringsfrequentie is afhankelijk van het nominaal thermisch ingangsvermogen en de verstookte brandstof. De keuringsfrequentie staat hieronder.

Keuringsfrequentie

brandstof

Nominaal thermisch ingangsvermogen

periodieke keuring

(ten minste)


gas


≤100 kW


-


>100 kW


eenmaal per vier jaar


vast/vloeibaar


<20 kW


-


20-100 kW


eenmaal per vier jaar


>100 kW


eenmaal per twee jaar

Voor nieuwe installaties geldt dat de eerste keuring binnen zes weken na ingebruikname moet worden uitgevoerd. Bij deze keuring wordt gecontroleerd of de nieuwe installatie is opgesteld en afgesteld volgens de  veiligheids- en milieueisen. De afstelgegevens en documentatie van de stookinstallatie worden vastgelegd in het basisrapport; deze geldt als basis voor de periodieke keuring.