Overzicht meetverplichtingen

Bijna iedere kleine en middelgrote stookinstallatie heeft een meetverplichting. De meetfrequentie hangt af van het type stookinstallatie en de leeftijd.

Er zijn twee soorten meetverplichtingen. Een continue meting bij  stookinstallaties is verplicht als ter bestrijding van de uitstoot een rookgasreiniging of andere emissiereductie techniek wordt toegepast.

In de meeste gevallen geldt een periodieke meting. De eerste meting vindt plaats binnen vier weken na het van kracht worden van de emissiegrenswaarde, of na ingebruikname van de stookinstallatie.

Voor kleine stookinstallaties geldt de volgende meetverplichting wanneer er een emissie-eis is gesteld:

  • Continue meting (of registraties) in geval van een rookgasreiniging
  • 1 per 4 jaar voor motoren en gasturbines
  • Eenmalig voor ketels

Deze meetverplichting geldt ook voor bestaande middelgrote stookinstallaties (van voor 20-12-2018) tot:

  • 1-1-2025 voor stookinstallaties vanaf 5 MWth
  • 1-1-2030 voor stookinstallaties van 1 tot 5 MWth

Daarna  geldt dezelfde meetverplichting als bij nieuwe stookinstallaties.

Voor nieuwe en bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf de hierboven genoemde data geldt een meetverplichting van:

  • 1 keer per jaar voor stookinstallaties vanaf 20 MWth
  • 1 keer per 3 jaar voor stookinstallaties van 1 tot 20 MWth

Als door het veranderen van de brandstof de emissiegrenswaarde verandert, dan laat de inrichtingshouder binnen vier weken een afzonderlijke meting uitvoeren.