Meetonzekerheid bij continue metingen

Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen heeft in een memo de bepaling van de meetonzekerheid bij continue metingen uitgewerkt. Ook de correctie van korte en lange termijn gemiddelde concentraties bij toetsing aan de emissie-eis krijgt aandacht.

Toetsing van meetresultaten aan emissie-eisen vindt plaats na aftrek van de meetonzekerheid. Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de maximale meetonzekerheid bij continu metingen. Over de methode voor het vaststellen van de meetonzekerheid bestaat veel onduidelijkheid. Daarom trekt men bij toetsing vaak de meetonzekerheidseis af in plaats van de echte meetonzekerheid. Dat geldt voor zowel korte als lange termijn gemiddelde concentraties. Hierdoor ontstaat extra emissieruimte die vanuit het milieubeleid ongewenst is.

Vuistregels voor meetonzekerheid

Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen heeft hierover een memo onzekerheid en onzekerheidscorrectie (pdf, 817 kB) opgesteld. Voor situaties met geen of geringe overschrijdingen van de emissie-eis gelden de volgende vuistregels voor de meetonzekerheid:

  • individuele waarneming = 66% van de meetonzekerheidseis
  • lange termijn gemiddelde = 26% van de meetonzekerheidseis

Deze percentages gelden dan ook voor de correctie van respectievelijk de korte en lange termijn gemiddelde concentraties. Voor andere situaties geldt een meer complexe aanpak (xlsx, 169 kB).


Meetonzekerheid gemiddelde