De 500 uurregeling

De emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties gelden niet als die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn.

De installatie moet een urenteller hebben om te bewijzen dat de installatie minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is. De draaiuren moeten maandelijks geregistreerd worden om te voldoen aan het urencriterium. Bij het ontbreken van een maandelijkse urenregistratie moet de installatie aan de emissie-eisen voldoen.

Uitzonderingen

Er zijn twee uitzonderingen op de 500-uurregeling:

  1. Dieselmotoren als die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit als openbaar net beschikbaar is,
  2. Bij stookinstallaties waarin een vaste brandstof wordt verstookt, geldt een emissiegrenswaarde voor stof. Bij ingebruikname na 20 december 2018 is deze emissiegrenswaarde 100 mg/Nm3. In alle andere gevallen is dat  200 mg/Nm3.