Metingen

Om te controleren of de uitstoot van de stookinstallatie binnen de emissiegrenzen blijft, geldt er een meetverplichting. De meting kan afzonderlijk of continu worden uitgevoerd  en is altijd representatief. Als er volgens de Activiteitenregeling geen verplichting is om continu te meten, mag de inrichtingshouder dit toch doen. De verplichting tot periodieke meting vervalt dan.

Van de metingen wordt ook een rapportage opgesteld.

In de Handleiding Meten van luchtemissies is meer informatie beschikbaar over het meten van luchtemissies uit stationaire bronnen.