ABees geactualiseerd

De Europese richtlijn voor middelgrote stookinstallaties (MCPD) stelt emissie-eisen aan stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1-50 MWth.

De implementatie van deze richtlijn in het Activiteitenbesluit is op 19 december 2017 in werking getrededen. De gevolgen van deze wijziging zijn verwerkt in het hulpmiddel ABees, zodat u eenvoudig de emissie-eisen en het overgangsregime kunt bekijken.

De handleidingen voor middelgrote stookinstallaties worden geactualiseerd en in januari 2018 ter beschikking gesteld op deze website.

Let op dat de Activiteitenbesluit Internet Module nog niet is aangepast aan deze implementatie. Deze wordt verwerkt in de AIM release van 2 januari 2018.