CO-meting tijdens keuringen

De keuringsverplichting in de Activiteitenregeling is op 4 april 2018 aangepast. Vanaf 5 april geldt de verplichte CO-meting bij de keuring alleen voor installaties die vanaf 20 december 2018 in gebruik worden genomen. Hiermee vervalt het advies van InfoMil  om tijdelijk met de uitvoering en handhaving van keuringen van 500-uursinstallaties te wachten.

De verplichte koolmonoxidemeting tijdens de keuring  blijkt in de praktijk bij 500-uursinstallaties tot knelpunten te leiden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu besloten om de CO-meetverplichting aan te passen. De verplichting gaat gelijk op met het van toepassing worden van de MCPD. De Activiteitenregeling wordt hierop aangepast. De wijziging is op 4 april gepubliceerd en treedt op 5 april in werking.

Verplicht

De CO-meting bij de keuring is alleen verplicht voor installaties die vanaf 20 december 2018 in gebruik worden genomen. Op termijn gaat de verplichte CO-meting ook voor bestaande installaties gelden. Voor installaties vanaf 5 MWth geldt de verplichting vanaf 2024. Voor installaties van 1 tot 5 MWth vanaf 2029.