Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties gepubliceerd

Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

Dit wijzigingsbesluit gaat over de implementatie van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Het besluit wijzigt de huidige Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Lees meer over de inhoudelijke gevolgen.