Inhoudelijke gevolgen Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

Dit wijzigingsbesluit gaat over de implementatie van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Het besluit wijzigt de huidige Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

De emissie-eisen die het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.2.1 aan middelgrote stookinstallaties stelt, zijn in het algemeen al strenger dan die in de Richtlijn.

Wat is nieuw?

Nieuw is dat de emissie-eisen nu ook gelden  voor andere direct gestookte stookinstallaties dan ketels, gasturbines, gas en dieselmotoren. Ook andere indirect gestookte middelgrote stookinstallaties zoals thermische olie ketels en procesfornuizen krijgen emissie eisen.

De emissiegrenswaarden gaan voor nieuwe installaties vanaf 20 december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties gelden de nieuwe emissie eisen vanaf  2030. De Europese richtlijn schrijft voor de stookinstallaties de meetfrequentie voor zodra de nieuwe emissie-eisen gelden.

De vereiste meetfrequentie wordt hoger. De meetmethode wijzigt niet. De hogere meetfrequentie wordt voor nieuwe installaties per direct verplicht na 20-12-2018. Voor bestaande installaties geldt de verplichting vanaf:

  • 1-1-2025 voor grotere bestaande installaties (5-50 MW) en
  • 1-1-2030 voor kleinere bestaande installaties (<5MW)

De Europese richtlijn schrijft ook een registratie en  een register van middelgrote stookinstallaties voor. Hierdoor worden type A inrichtingen met een stookinstallatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.