Het keuren van houtgestookte installaties

Regelmatig wordt aan de helpdesk van InfoMil de vraag gesteld hoe men kan nagaan of de inspecteur die de keuring uitvoert aan een houtgestookte installatie, bekwaam is aan dergelijke installaties te werken.

De inspecteur die een houtgestookte installatie keurt, moet in staat zijn te werken volgens scope 5, "Bijzondere industriële installaties" van SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties). Daarnaast kan de inspecteur het door SCIOS opgestelde informatieblad "Houtgestookte installaties" raadplegen.

Houtgestookte installaties kunnen geschaard worden onder de bijzondere industriële installaties, het werkgebied van Scope 5. SCIOS heeft geen aparte scope voor houtgestookte installaties opgesteld, zoals dat wel het geval is voor de werkgebiedend atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters, ventilatorbranders op warmwaterketels en luchtverhitters, stoom- en heetwaterketels, verbrandingsmotoren en gasturbines.

De certificering gaat niet alleen om de bekwaamheid van het keuren door de inspecteur, maar ook om zaken bij het keuringsbedrijf. Denk hierbij aan werken met de juiste materialen en gereedschap en het up-to-date houden van technische kennis van het personeel. Kortom, het gehele kwaliteitsysteem binnen het onderhoudsbedrijf.

SCIOS heeft in december 2011 een informatieblad uitgebracht over houtgestookte installaties. Het is een normatief werkdocument voor inspectiebedrijven, maar is geen scope. Fabrikanten en installateurs kunnen hieruit wel afleiden welke zaken tijdens een inspectie beoordeeld worden en hoe. Omdat er op het gebied van houtstookinstallaties regelmatig sprake is van nieuwe ontwikkelingen zal het informatieblad regelmatig worden geactualiseerd.

Het bevoegd gezag kan bij SCIOS een inlogcode aanvragen om de documenten op de site te downloaden.