Maatwerk voor de koolwaterstofemissie van gasmotoren is van tijdelijke aard

Bestaande gasmotoren vanaf 2,5 MWth die niet aan de koolwaterstofemissie-eis voldoen, moeten worden aangepast. De maatwerkmogelijkheid die vanaf 1 januari 2017 van kracht wordt, brengt hierin geen verandering. Maatwerk is alleen bedoeld voor een korte periode in situaties waarin niet op tijd aan de emissie-eis kan worden voldaan.

Voor nieuwe gasmotoren vanaf 2,5 MWth geldt een emissie-eis voor onverbrande koolwaterstoffen van 1500 mg C/Nm3. Deze eis gaat ook voor bestaande gasmotoren van voor 1 april 2010 gelden. Voor de bestaande gasmotoren in de offshore of bij tuinders die extern de kooldioxide voor bemesting betrekken geldt de eis vanaf 1 januari 2019. Voor alle andere bestaande gasmotoren vanaf 2,5 MWth geldt de eis vanaf 1 januari 2017.

Voor minder dan 10% van de bestaande gasmotoren is deze eis niet zonder meer haalbaar. Twee fabrikanten van gasmotoren, moesten aan de slag om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit blijkt uit de onderzoeken die als basis hebben gediend, bij het vaststellen van de emissie-eis.

Uit recente informatie blijkt dat één fabrikant een duurproef van een oplossing heeft lopen. De verwachting is dat deze oplossing rond 2019 beschikbaar komt. Dat is waarschijnlijk net niet op tijd voor gasmotoren die in 2019 moeten voldoen.

De andere leverancier biedt een aanpassing van de bestaande gasmotoren aan waarmee aan de emissie-eis kan worden voldaan. Het gaat om één type gasmotoren waarvan een gedeelte niet aan de emissie-eis voldoet. Gebruikers kunnen hierdoor verrast worden door het resultaat van de emissiemetingen. De noodzakelijke acties worden dan te laat genomen. Er is inmiddels een capaciteitsprobleem bij de leverancier ontstaan, waardoor gasmotoren niet altijd op tijd voldoen aan de eis.

De maatwerkmogelijkheid vanaf 1 januari 2017 in het Activiteitenbesluit is uitsluitend bedoeld om de tijd waarin nog niet aan de eis kan worden voldaan te overbruggen. Het is niet mogelijk om maatwerk aan te vragen om daarmee te voorkomen om in de noodzakelijke maatregelen te investeren.