Meten aan noodvoorzieningen

Op 1 januari 2016 wordt het Bees A ingetrokken. Dat betekent dat alle bestaande grote stookinstallaties onder hoofdstuk 5.1 van het Activiteitenbesluit komen te vallen.

Gasturbines en zuigermotoren die bestemd zijn voor noodgevallen en minder dan 500 uur/jaar in bedrijf zijn, hoeven niet aan de emissie-eisen te voldoen. Voor deze grote stookinstallaties gelden logischerwijs ook geen meetverplichtingen. Metingen moeten immers worden uitgevoerd om aan te tonen dat aan de emissie-eisen wordt voldaan. Daarom worden de meetverplichtingen in hoofdstuk 5.1 van het Activiteitenbesluit niet expliciet ingetrokken voor noodinstallaties.