Opvolger ABees beschikbaar

BalEes (Besluit activiteiten leefomgeving Emissie-eisen stookinstallaties) is de opvolger van het hulpmiddel ABees (ActiviteitenBesluit emissie-eisen stookinstallaties) en kan gebruikt worden wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Conceptversie beschikbaar

De conceptversie van het hulpmiddel BalEes is nu beschikbaar op de websites Infomil en IPLO. Met BalEes kunt u bekijken welke regelgeving geldt voor uw stookinstallatie wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

De conceptversie blijft beschikbaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Dienstverlening verbeteren

Wij stellen het op prijs als u fouten in het hulpmiddel en suggesties ter verbetering aan ons doorgeeft. De contactgegevens staan in het hulpmiddel. Op deze manier helpt u ons om onze dienstverlening en het hulpmiddel te verbeteren.