Rijkswaterstaat schrijft oplegnotitie BREF LCP

De oplegnotitie van de BREF Large Combustion Plants (LCP) is een hulpmiddel om het bevoegd gezag te helpen bij de implementatie van de BBT-conclusies.

Doel van de oplegnotitie

Vanwege het Schone Lucht Akkoord bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met Rijkswaterstaat hoe verschillende sectoren hun emissies kunnen verlagen. De industrie is 1 van de sectoren die verantwoordelijk is voor emissies. Het streng vergunnen van grote stookinstallaties is 1 van de manieren om emissies in de industrie terug te dringen. Streng vergunnen betekent dat het bevoegd gezag probeert om een zo laag mogelijke emissiegrenswaarde in de vergunning vast te leggen.

Hulpmiddel voor het bevoegd gezag

Om het bevoegd gezag te helpen met deze taak heeft Rijkswaterstaat een oplegnotitie geschreven voor de BREF LCP. Het bevoegd gezag kan de oplegnotitie gebruiken als een hulpmiddel om grote stookinstallaties te vergunnen. In de oplegnotitie worden eisen uit de Nederlandse wetgeving vergeleken met de milieuprestaties van Europese referentie installaties. Het bevoegd gezag kan hiermee bepalen of een aanscherping in de vergunning haalbaar is.

Daarnaast geeft de oplegnotitie een voorstel voor een aangescherpte eis. Dit voorstel is gebaseerd op de verwachting dat Nederlandse stookinstallaties kunnen presteren op een niveau van 30% van de best presterende Europese referentie-installatie.

Feedback leveren

Het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zijn benieuwd naar wat gebruikers van de oplegnotitie vinden. Daarom willen zij graag van u horen wat uw bevindingen zijn. Heeft u interesse in het geven van uw mening, of in het meedoen aan bijeenkomsten over de oplegnotitie? Geef dan uw naam en e-mailadres door aan:

Downloaden PDF

Oplegnotitie BREF LCP (pdf, 2 MB)