Emissie eisen

Dit hoofdstuk behandelt de onderdelen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling over het verbranden van afval. Aan de orde komen de grenswaarden en de emissies die worden meegenomen. Verder worden de eisen aan het meten, het registreren, het rapporteren en het toetsen van de emissies behandeld.

Afhankelijk van het type installatie en afval volgen de grenswaarden uit verschillende artikelen van paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit, te weten:

 • Afvalverbrandingsinstallatie, artikel 5.19.
 • Afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin meer dan 40% van de vrijkomende warmte afkomstig is van gevaarlijk afval, artikel 5.19.
 • Afvalmeeverbrandingsinstallatie waarin onbehandeld of ongesorteerd huishoudelijk afval wordt verbrand, artikel 5.19.
 • Andere afvalmeeverbrandingsinstallatie, artikel 5.20.
 • Cementoven die is aan te merken als afvalmeeverbrandingsinstallatie, artikel 5.22.

Een hulpmiddel geeft snel inzicht in de emissie-eisen, de meetverplichting en de toetsing aan de emissie-eisen. Dit hulpmiddel geeft ook de grenswaarden voor andere stookinstallaties. Bijvoorbeeld de kleine- en middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) (paragraaf 3.2.1) en de grote stookinstallaties (paragraaf 5.1.1).

In het Activiteitenbesluit (artikel 5.27) staan de grenswaarden voor het afvalwater afkomstig van de reiniging van de afgassen van afval(mee)verbrandingsinstallaties.

 • Overgangregime
 • Condities waaronder de eisen gelden
 • Mengregel
 • Calorische waarde
 • Emissie-eisen en emissiehandel
 • Vermogensgrenzen
 • Emissie-eisen die niet in het Activiteitenbesluit staan