Emissie-eisen die niet in het Activiteitenbesluit staan

Als paragraaf 5.1.2 voor een stof geen emissie-eis is gesteld dan gelden de emissie-eisen uit afdeling 2.3. Onder afdeling 2.3 is het mogelijk om voor bepaalde stoffen, onder voorwaarden, af te wijken door middel van een maatwerkvoorschrift.

Voor een verbrandingsinstallatie met bijvoorbeeld een deNOx-installatie, is het aan te bevelen een aanvullende grenswaarde voor ammoniak te stellen. Dit volgens afdeling 2.3 (5 mg/Nm3 in plaats van 30 mg/Nm3).