Overgangsregime

Er gelden geen overgangstermijnen voor de emissiegrenswaarden in paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit.

De emissiegrenswaarden in paragraaf 5.1.2 zijn gelijk aan die van het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) of zijn aangescherpt naar de bovenkant van de BREF-range. Omdat afval(mee)verbrandingsinstallaties altijd IPPC-installaties zijn, wordt verondersteld dat de installaties al aan de emissiegrenswaarden in paragraaf 5.1.2 voldoen.