Wijzigingsbesluit Bal en oplegnotitie voor BBT-conclusies Afvalverbranding

Het wijzigingsbesluit van het Bal voor de implementatie van de BBT-conclusies Afvalverbranding is op 25 juni 2021 gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin staan emissie-eisen gesteld voor de afval(mee)verbrandingsinstallaties. Als handvat voor de vergunningverlening heeft Rijkswaterstaat daarnaast de oplegnotitie BREF Afvalverbranding opgesteld.

Oplegnotitie als hulpmiddel voor vergunningverlening

De oplegnotitie geeft informatie en aanwijzingen om emissies naar de lucht te kunnen vergunnen op het niveau waar een aanzienlijk deel van de Europese installaties al aan voldoet. Met deze twee initiatieven geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met Rijkswaterstaat invulling aan de maatregelen in het Schone Lucht Akkoord.

Handvat bij afweging per installatie

De emissie-eisen in het wijzigingsbesluit van het Bal hebben een vangnet functie. Het bevoegd gezag moet nog altijd per installatie een individuele BBT-afweging maken. De oplegnotie biedt hiervoor een handvat. In de oplegnotitie is een analyse gemaakt van de milieuprestaties van de Europese afvalverbrandingsinstallaties. Deze analyse maakt voor de vergunningverlener inzichtelijk welke milieuprestaties je van een afval(mee)verbrandingsinstallatie kunt verwachten en welke emissiegrenswaarden binnen de BBT-range haalbaar zijn.

De oplegnotitie geeft per stof overzichtelijk welke BBT-range van toepassing is en welke emissie-eis door de Nederlandse wetgeving wordt opgelegd. Daarnaast geeft de oplegnotitie een voorstel voor een haalbare eis. Dit voorstel is gebaseerd op de verwachting dat Nederlandse installaties kunnen presteren op een niveau van 30% van de Europese installaties.

Voor 3 december 2023 moeten zowel de vergunning als de afval(mee)verbrandingsinstallatie aan de BBT-conclusies voldoen.