Is het acceptabel dat een biomassa- of houtketel niet gekeurd wordt?

Vraag

Is het acceptabel dat een houtketel van 40 kW niet gekeurd is?

Antwoord

Nee, biomassa en hout gestookte ketels van 20 kW tot 15 MW moeten volgens Activiteitenbesluit hoofdstuk 3.2.1 worden gekeurd. Zeker bij houtstook is een keuring extra belangrijk. Overlast door houtketels wordt vaak veroorzaakt door een slechte verbranding. Tijdens de keuring wordt een ketel onder meer gecontroleerd op een goede verbranding en waar nodig bijgesteld. De keuring van houtketels voorkomt daarom ook klachten.