Is de EBI gelijkwaardig aan de eerste periodieke keuring?

Vraag

Is de EBI (eerste bijzondere inspectie) gelijkwaardig aan de periodieke keuring voorgeschreven in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, de EBI en de periodieke keuring voorgeschreven in het Activiteitenbesluit zijn niet gelijk. Ook niet als het de eerste keer is dat een periodieke keuring wordt uitgevoerd. Een EBI omvat niet uitsluitend het testen van veiligheden, de verbrandingsinstellingen en energiezuinigheid, maar bijvoorbeeld ook het vastleggen bij welke condities een veiligheidsvoorziening moet worden gekeurd. De inspecteur legt dit vast in een basisverslag. Aan de hand van dit basisverslag kan onderhoud en keuring in de toekomst worden uitgevoerd.

Bij een EBI wordt afhankelijk van het type brandstof en het functioneren van de installatie een risico-analyse gemaakt. Aan de hand hiervan volgt een suggestie voor een keuring- en onderhoudsfrequentie die specifiek op de installatie is toegeschreven. Het is het advies deze suggestie van SCIOS over te nemen.

Een EBI gaat daarmee verder dan een keuring.