Hebben heaters in een bedrijfshal een keuringsplicht?

Vraag

Hebben aardgasgestookte heaters in een bedrijfshal een keuringsplicht?

Antwoord

Aardgasgestookte heaters met een vermogen < 100 kW in een bedrijfshal hebben geen keuringsplicht. Als een stookinstallatie een hoger thermisch ingangsvermogen heeft dan 100 kW, geldt wel een keuringsplicht.

Daarnaast geldt een keuringsplicht voor kleine stookinstallaties als hun gezamenlijk nominaal vermogen meer dan 100 kW is én als deze opgesteld staan in een stookruimte. Maar een bedrijfshal is geen stookruimte.

De uitgangspunten voor de keuringsplicht voor meerdere kleine stookinstallaties zijn:

  • ze staan opgesteld in één stookruimte
  • ze zijn aangesloten op dezelfde brandstoftoevoerleiding of rookgasafvoerleiding
  • ze hebben een gezamenlijk nominaal vermogen, groter dan 100 kW

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan moeten ook de kleine stooktoestellen ( < 100 kW) in de stookruimte een keuring ondergaan. Voor deze situatie voert de SCIOS-inspecteur een eenvoudigere keuring uit dan voor stooktoestellen met een nominaal vermogen groter dan 100 kW. Maar nogmaals: voor heaters in de bedrijfshal is deze situatie niet aan de orde.

De beslisboom helpt u verder bij de bepaling of de stookinstallatie keuringsplichtig is.

In de norm NEN-3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties, is het begrip stookruimte omschreven.