Zijn gasgestookte toestellen in cascade-opstelling keuringsplichtig?

Vraag

Zijn gasgestookte toestellen in cascade-opstelling keuringsplichtig?

Antwoord

Ketels met een gezamelijk nominaal vermogen van meer dan 100 kW én staan opgesteld in een stookruimte zijn keuringsplichtig. De meeste ketels in cascade-opstelling zullen dan ook een keuringsplicht hebben.

De uitgangspunten voor het keuren van meerdere kleine stooktoestellen zijn:

  • ze staan opgesteld in één stookruimte
  • ze zijn aangesloten op dezelfde brandstoftoevoerleiding of rookgasafvoerleiding
  • ze hebben een gezamelijk nominaal vermogen groter dan 100 kW

Als aan alle voorwaarden is voldaan moeten de meerdere kleine stooktoestellen een keuring ondergaan. Voor deze situatie voert de SCIOS-inspecteur een eenvoudigere keuring uit dan voor stooktoestellen met een nominaal vermogen groter dan 100 kW.

De beslisboom helpt u verder bij de bepaling of de stookinstallatie keuringsplichtig is.

In de norm NEN-3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties, is het begrip stookruimte omschreven.