Zijn meerdere kleine gasgestookte ketels in één ruimte keuringsplichtig?

Vraag

Zijn meerdere kleine gasgestookte ketels in één ruimte keuringsplichtig?

Antwoord

Dat hangt er van af. Als de ketels technisch met elkaar verbonden zijn, in één stookruimte staan, en gezamenlijk een groter nominaal vermogen hebben van 100 kW, dan zijn ze keuringsplichtig.

De uitgangspunten voor het keuren van meerdere kleine stooktoestellen zijn:

  • Ze staan opgesteld in één stookruimte.
  • Ze zijn aangesloten op dezelfde brandstoftoevoerleiding of rookgasafvoerleiding.
  • Ze hebben een gezamenlijk nominaal vermogen groter dan 100 kW.

Als aan alle voorwaarden is voldaan moeten meerdere kleine ketels een keuring ondergaan.

De beslisboom helpt u verder bij de bepaling of de stookinstallatie keuringsplichtig is.

In de norm NEN-3028, Eisen voor verbrandingsinstallaties, is het begrip stookruimte omschreven.