Is bij het regelmatig uitvoeren van onderhoud nog een keuring nodig?

Vraag

Is bij het regelmatig uitvoeren van onderhoud nog een keuring nodig?

Antwoord

Ja, de keuring is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. Bij een keuring wordt gecontroleerd op veilig functioneren, een optimale verbranding en energiezuinigheid.

Periodiek onderhoud is in het Activiteitenbesluit niet voorgeschreven. Als uit een keuring blijkt dat onderhoud noodzakelijk is, dan moet de ondernemer dat onderhoud binnen twee weken uit te voeren. De SCIOS-inspecteur geeft alleen een verklaring van geen bezwaar af als het correctieve onderhoud is uitgevoerd.

Een stookinstallatie die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf is, moet ook gekeurd worden. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen zoals sprinklerinstallaties en noodaggregaten.