Het basisverslag ontbreekt, voldoet de stookinstallatie nu aan de keuringseisen?

Vraag

Het basisverslag ontbreekt, voldoet de stookinstallatie nu aan de keuringseisen uit het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Dat hangt er van af, in de Activiteitenregeling is de EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) niet voorgeschreven. Het basisverslag wordt opgesteld aan de hand van de EBI. U kunt niet handhaven op het ontbreken van een basisverslag.

Het is niet mogelijk vervolgkeuringen uit te voeren zonder de gegevens uit het basisverslag. Dit betekent dat bij ontbreken van een basisverslag de SCIOS-inspecteur alsnog een EBI uit zal moeten voeren voordat hij over gaat op de keuring.

Voor de periodieke keuring is het laatste verslag bepalend.