Zijn de SCIOS-documenten te downloaden?

Vraag

Zijn de SCIOS-documenten te downloaden?

Antwoord

Ja, deze zijn te downloaden op de website van SCIOS.

Het bevoegd gezag kan bij SCIOS kosteloos een inlogcode aanvragen.

Voor gecertificeerde bedrijven geldt dat de documenten gratis te downloaden zijn. Niet gecertificeerde bedrijven kunnen de documenten tegen betaling verkrijgen.

SCIOS beschrijft de systematiek van keuring en onderhoud van stookinstallaties.