Wat is het verschil tussen een keuring volgens SCIOS en het Warenwetbesluit drukapparatuur?

Vraag

Wat is het verschil tussen een keuring volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur en SCIOS?

Antwoord

Het Warenwetbesluit drukapparatuur ziet toe op de drukbestendigheid van de constructie. De eisen volgend uit het Activiteitenbesluit (SCIOS) gaan ook over emissies, rendement en veiligheid.

Het Warenwetbesluit drukapparatuur verwijst naar de Europese Richtlijn drukapparatuur (PED, Pressure Equipment Directive). De richtlijn heeft betrekking op stationair opgestelde drukapparatuur en samenstellingen met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar, zoals stoomketels en installatieleidingen.

Stookinstallatie

De PED ziet toe of de stalen constructie van de stookinstallatie drukbestendig is. Een SCIOS-keuring gaat verder en stelt ook eisen aan emissies, rendement en veiligheid.

Brandstofleidingen

In de PED is voorgeschreven dat de gasleidingen zijn aangelegd door een vakkundig persoon. Net als voor toestellen, is ook voor leidingen de PED alleen van toepassing bij een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. In de praktijk zal het gaan om leidingen van industriële stookinstallaties.

SCIOS heeft een set van eisen voor de brandstoftoevoerleidingen. De SCIOS-inspecteur gaat bij de keuring na of aan alle eisen van de PED is voldaan en of die keuring is uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Als dit het geval is, zal de inspecteur het deel dat overlappend is met het Warenwetbesluit niet uitvoeren.