Hoe bereken ik het nominaal vermogen van een houtgestookte ketel of kachel?

Vraag

Hoe bereken ik het nominaal vermogen van een houtgestookte ketel of kachel?

Antwoord

Om het nominaal vermogen van een verbrandingsinstallatie te berekenen heeft u het thermisch vermogen en het rendement nodig.

Het thermisch vermogen kunt u als volgt uitrekenen:

Thermisch vermogen (MWth):
houtverbruik (aantal kg hout/uur) * verbrandingswaarde (ca 15 MJ/kg, afhankelijk van type hout) / 3600 (omrekening s/uur)

Op internet zijn de verbrandingswaarden (ook wel calorische waarden genoemd) van diverse houtsoorten te vinden. Bijvoorbeeld de database van ECN. Per definitie wordt bij dit soort berekeningen uit gegaan van de zogenaamde onderwaarde.

Als er meer gegevens beschikbaar zijn, kunt u het nominaal vermogen of het rendement uitrekenen. Deze gegegevens staan op het typeplaatje vermeld. Als dit niet het geval is, dient de drijver van de installatie u deze gegevens te verstrekken. Via de leverancier zijn ze op te vragen.

Het rendement is de verhouding tussen nominaal vermogen (nuttig gebruikte warmte) en thermisch vermogen op onderwaarde (toegevoerde warmte):

η = Pn/Hi

η: rendement

Pn: nominaal vermogen

Hi: thermisch vermogen op onderwaarde

InfoMil heeft op de site meer informatie beschikbaar gesteld over het verbranden van specifieke biomassastromen.